Dicionário
 Aberto e colaborativo
 Página principal

Novos significados coletados

 fanfaro  dankemo dankemeco  bovido bovidino 
 aprezi apreci  fiksita  flanklasi 
 zafio  geedziga  montrofingro 
 tritika  alubio  liano 
 q es kelo  novkastila  kamparano kampulo 
 baldaü  lumajo lumilo  abatejo 
 amiko  akvo  lasi 
 ledo  popolo  paneo 
 pendumi  farbo  fulmampolo  glacio  guto  lapazo 
 galero  mapo  glaciujo 
 monda  revido  infan 
 dimensia  fleto  malbebo 
 trinkebla  monereta  sakramenta 
 brilas  ilustrita  krescenta 
 oldulo  kunlaboras  apartenas 
 koncilio  aperigis  kelo 
 nenial  malnovkastila  kontrauprotono 
 frajo  bendo  japana 
 pleto  semo  tuko